Revitalizace okolí metra Strašnická

1. 5. 2021

Metro Strašnická a celý okolní veřejný prostor představují jedno z nejvíce exponovaných míst v Praze 10. Jedná se o významný dopravní uzel propojující metro, tramvaje, autobusy i pěší. Bohužel, k dnešnímu dni se nachází ve stavu, který není příliš lichotivý. Hlavním problémem je roztříštěnost a celková zanedbanost celého prostoru, o které se léta nikdo příliš nezajímal. Přitom se jedná o veřejný prostor zásadního významu a s velkým potenciálem pro jeho zlepšení, které by se pozitivně dotklo velkého počtu obyvatel naší Desítky.

S ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti bylo rozhodnuto o nutnosti revitalizace celého prostoru. Záměr zahrnuje rekonstrukci veřejného prostranství okolí stanice metra Strašnická, přilehlého parku mezi ulicemi Mrštíkova a V Olšinách, menšího parčíku severně od ulice Mrštíkova (vedle Vily Mrštíkova) a vzhledem k již dokončené rekonstrukci tramvajové trati v ulici Starostrašnická také dotvořením návazných ploch tamního veřejného prostranství.

V minulosti byla zpracována studie, jejímž účelem bylo nalezení vhodného řešení dnes zanedbaného prostoru, jehož aktuální stav vznikl buď prostým (morálním) zastaráním, nebo dlouhodobě vznikající řadou dílčích nekoncepčních řešení. V rámci plánovaných úprav bude městská část směřovat ke koncepčnímu pojetí celého uvažovaného území a snaze podchytit současné potřeby tohoto exponovaného „dopravního uzlu“. Současně ale platí, že vedle dopravních funkcí místa bude stejně tak kladen maximální důraz na zlepšení jeho obytných funkcí pro místní obyvatele. 

A na co se tedy budou moci obyvatelé těšit? Střecha budovy metra by se měla zazelenat. Na ploše okolo stanice přibudou také nová stromořadí a na ně navazující zelené terasy nabízející chráněné sezení ve stínu stromů. Nebudou chybět další pásy zeleně, vodní prvek a alej, ve které se budou pořádat trhy a kde vznikne prostor pro setkávání. Najdeme zde také například knihobudku s prodejem kávy a stánek s občerstvením. Všechny „zelené“ úpravy přitom považujeme za vhodné z hlediska dlouhodobé klimatické koncepce. Nahrazování betonových ploch zelení totiž mimo jiné pomáhá v horkých letních dnech snižovat celkovou teplotu v místě, což zejména v takto využívaném místě může být velmi příjemné.

A kdy můžeme proměnu místa očekávat? V současné době je zpracována projektová dokumentace a probíhá příprava žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jejich získání očekáváme v první polovině roku 2022. Současně budeme soutěžit dodavatele stavebních prací, který celou revitalizaci fakticky zajistí. Zahájení prací očekáváme koncem letošního roku, případně počátkem toho následujícího.

Nedávné články

Čeká nás oprava ZŠ Nad Vodovodem

Objekt Základní školy Nad Vodovodem, jehož kapacita je 600 dětí, byl postaven roku 1963. Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Přímo na areál školy navíc navazuje zeleň Malešického parku. Bohužel, ačkoliv zde byly v uplynulých letech provedeny některé opravy (např. vyměněny výplně oken, zatepleny střechy, […]

Celý článek
Revitalizace Makuchovy lávky

Revitalizace Makuchovy lávky, alias „Vršovické promenády“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Detailní dokumentace k záměru revitalizace […]

Celý článek
Nové parkovací domy Jahodová a V Olšinách

V prvé řadě jsme (narozdíl od našich předchůdců) našli odvahu v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy zřídit v etapách modré zóny na celém území Prahy 10. Místní tak až na výjimky nemají problém zaparkovat před domem, kde dříve stála ve velkém vozidla Středočechů a dalších, kteří dojížděli do centra s tím, že si auto […]

Celý článek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram