Novinky

Co je nového na Praze 10 - Vršovice
18. 1. 2022
Revitalizace Makuchovy lávky

Revitalizace Makuchovy lávky, alias „Vršovické promenády“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Detailní dokumentace k záměru revitalizace […]

Celý článek
13. 1. 2022
Lokalita Bohemians bude mít novou tvář

Tak by se dal shrnout výsledek jednání, která jsme během letošního roku vedli s magistrátem hl. m. Prahy. Shodli jsme se na výstavbě sportovní haly severně od budovy Gymnázia Přípotoční, rekonstrukci fotbalového areálu Ďolíček a výstavbě domu pro městské nájemní bydlení. A to vše doprovázené revitalizací souvisejících veřejných prostor. Pokud jde o výstavbu sportovní haly, první […]

Celý článek
13. 1. 2022
Zateplení a další stavební úpravy MŠ Magnitogorská

Budova mateřské školy Magnitogorská pochází z roku 1981. S ohledem na to, že od doby vzniku její fasáda prakticky nedoznala úprav, je z dnešního pohledu již značně zastaralá. Což má samozřejmě za následek i vysokou energetickou náročnost provozu celého objektu. S ohledem na tyto skutečnosti jsme se rozhodli přistoupit k opravě a zateplení fasád u pavilonů A a B. Od […]

Celý článek
13. 1. 2022
Nová podoba ZŠ U Vršovického nádraží

Objekt ZŠ U Vršovického nádraží, nacházející se na hranici Michle a Vinohrad, pochází z roku 1930. Jedná se o architektonicky velice cennou stavbu, která v minulosti prošla částečnou rekonstrukcí. Školu dnes navštěvuje přibližně 350 žáků, kterým je k dispozici školní družina. Zájem o ni je však podstatně větší, než dostupná kapacita. Mimo jiné i z tohoto důvodu […]

Celý článek
13. 1. 2022
Tržíček - nová podoba a 60 parkovacích míst navíc

Lokalita tzv. Tržíčku (dnes volná proluka mezi ulicemi Kodaňská, Moskevská a Krymská) má poměrně dlouhou historii. Podstatné na ní je, že naši předchůdci ve vedení radnice v minulosti částečně prodali dotčené pozemky investorovi, který zde má dlouhodobý záměr výstavby činžovních domů pro bydlení. Městská část se pod naším vedením pustila do složitých jednání s investorem, […]

Celý článek
13. 1. 2022
Zrekonstruujeme jesle v ulici Jakutská

Výstavba a rekonstrukce škol a školek jsou pro nás prioritou. A nejinak je tomu v případě jeslí pro nejmenší.   Budova jeslí v Jakutské byla postavena v 60. letech a dnes se zde nachází tři dětské skupiny čítající celkem 55 dětí. Provozovatelem je CSOP - Středisko služeb pro děti a rodiče. Stav budovy bohužel odpovídá době vzniku, zvláště […]

Celý článek
13. 1. 2022
Zateplení MŠ U Roháčových Kasáren

Budova mateřské školy Roháčových Kasáren pochází z roku 1956, přičemž k významnější rekonstrukci fasády v minulosti nikdy nedošlo. Plášť budovy proto již neodpovídá dnešním požadavkům na tepelně-izolační vlastnosti. Kompletním zateplením objektu (včetně příslušných částí střechy) dojde k výrazné úspoře energií na vytápění, což je v dnešní době zvláště aktuální téma. Stejně tak budou odstraněna veškerá […]

Celý článek
21. 10. 2021
Železniční zastávka Praha-Eden

O zastávku Praha-Eden dlouhodobě usilovali zastupitelé Prahy 10 za ODS. Důvodů pro zapracování zastávky Praha-Eden bylo hned několik. Dle provedených expertíz došlo vybudováním nové zastávky Praha-Eden ke zrychlení přepravy cestujících až o 7 minut, což je pro občany spěchající v ranních hodinách do práce jistě příjemná zpráva. Dalším z důležitých faktorů je, že dojde k podpoře elektrifikované dopravy, […]

Celý článek
21. 6. 2021
Realizace drážní promenády

Nápad na realizaci drážní promenády, která přesahuje i na další městské části, se zrodil právě u nás, na Praze 10. A byla to rovněž naše Desítka, kdo na samém počátku zpracoval první studii tohoto projektu a poprvé mu tak vdechl život. Je zcela nepochybné, že drážní promenáda představuje svým rozsahem naprosto unikátní projekt a ne […]

Celý článek
14. 6. 2021
Revitalizace vnitrobloku Vršovice

Revitalizace „Vnitrobloku Vršovice“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Současný stav tzv. „vnitrobloku“ není vůbec ideální. […]

Celý článek
18. 5. 2021
Rekonstrukce Kina VZLET

Když jsme přišli na radnici Desítky, bylo Kino VZLET typickým „kostlivcem ve skříni“. Nevýhodné smlouvy z minulosti zapříčinily, že rekonstrukce se tou dobou táhla už mnoho let, byly s ní spojeny nejrůznější spory a dohady. Původní rekonstrukci totiž dělal nájemce objektu (výměnou za bezplatné užívání), ale objekt se nedal zkolaudovat. Proto byla další rekonstrukce, tentokráte již přímo ze strany […]

Celý článek
17. 5. 2021
Nový Eden

Krátce po našem nástupu na radnici Desítky jsme začali aktivně řešit otázku, jak dále naložit s KD Eden. Protože se jedná o věc zásadního významu, rozhodli jsme se uspořádat architektonicko-urbanistickou soutěž, která měla vygenerovat co možná nejlepší řešení. Podmínkou bylo mimo jiné to, aby 50% plochy projektu představovaly byty a 50% společenská a komerční funkce. […]

Celý článek
14. 5. 2021
Rekonstrukce pavlačového domu U Vršovického nádraží

Zachránili jsme chátrající pavlačový dům z konce 19. století. A dovolíme si říct, že celá rekonstrukce dopadla na jedničku. Díky citlivému přístupu se podařilo zachovat/opravit, nebo zcela obnovit spoustu cenných historických prvků, a to včetně nádherných pavlačí viditelných ze zadní strany domu. Současně jsme prosadili rozumné využití domu pro občany Desítky. Jaké? Ve dvou patrech […]

Celý článek
9. 5. 2021
Výstavba nové Mateřské školky Bajkalská

I přes neochotu politické konkurence se nám podařilo prosadit výstavbu nové mateřské školky v ulici Bajkalská. Nová školka je navržena v areálu té stávající, kterou čeká demolice. Namísto jednoho bude školka nově čítat hned tři pavilony. Reagujeme tak na demografickou situaci a na akutní potřebu vytvořit nové kapacity v mateřských i základních školách. Jen samotná MŠ Bajkalská poskytne navíc […]

Celý článek
4. 5. 2021
Nové centrum pro děti a mládež v ulici U Botiče

Původní objekt, který se zde nacházel, nebyl dlouhodobě využívaný a chátral. V plánu proto byla jeho rekonstrukce. Záhy se však ukázalo, že budova má špatnou statiku. Objekt byl proto odstraněn a bylo rozhodnuto o vybudování objektu zcela nového, a to v původním rozsahu. Hlavní vstup je z pěší a cyklostezky vedoucí podél Botiče. V areálu […]

Celý článek
2. 5. 2021
Rekonstrukce mateřské školy U Vršovického nádraží

Původní školka zahrnovala celkem tři samostatné pavilony, ve kterých byla vždy herna, jídelna a sociální zařízení. Postupem času se však ukázalo, že prostory již nejsou dostačující. Jak kapacitně, tak pokud jde o jejich technický stav (rozvody, izolace a pod. byly z roku 1950). Hrozilo dokonce kompletní uzavření školky. Za této situace jsme se samozřejmě rozhodli […]

Celý článek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram