Realizace drážní promenády

21. 6. 2021

Nápad na realizaci drážní promenády, která přesahuje i na další městské části, se zrodil právě u nás, na Praze 10. A byla to rovněž naše Desítka, kdo na samém počátku zpracoval první studii tohoto projektu a poprvé mu tak vdechl život.

Je zcela nepochybné, že drážní promenáda představuje svým rozsahem naprosto unikátní projekt a ne nadarmo se o ní hovoří jako o české alternativě legendární newyorské High Line, u které jsme se v mnohém inspirovali. Základem je totiž přestavba staré železniční trati a jejího okolí na liniový park pro cyklisty, bruslaře, chodce, nebo zkrátka kohokoliv, kdo bude chtít provozovat volnočasové aktivity.

Celý komplex bude mít proměnlivou šířku mezi 15 a 50 metry. Páteřní stezka pro chodce, cyklisty a bruslaře o šířce 8 metrů bude ve zbytku doplněna pobytovými plochami (zeleň, hřiště, prvky na cvičení), psími loukami, lavičkami, nebo vyhlídkami. Součástí bude rovněž běžecká stezka po obou stranách promenády.

Pokud jde o architektonické pojetí parku, vychází jednoznačně z historie tohoto místa. Na řadě míst tedy budou zachované fragmenty kolejí a další industriální a drážní prvky. Nejstarším objektem bude kamenný propustek v lokalitě U Trati a železniční nadchod u Strašnické zastávky.

Dalším podstatným přínosem je fakt, že promenáda pomůže podstatně zvýšit prostupnost v území a spojí jinak do určité míry oddělené čtvrti jako Nusle, Vršovice, Strašnice, nebo Zahradní Město. Důkazem toho je skutečnost, že na promenádu se veřejnost bude moci napojit na více než padesáti místech, nebo fakt, že práce zahrnují vybudování tří nových přemostění bývalé trati – u Edenu a přes ulice V Korytech a Průběžná.

Pokud jde o proces realizace, projekt je rozdělen do tří etap. První etapa je z tohoto pohledu „nejjednodušší“, neboť pozemky, na nichž bude realizována, náleží veřejným institucím. Zbylé dvě etapy pak předpokládají také součinnost se soukromými vlastníky, která však byla na mnoha místech již nalezena. S výstavbou se každopádně započne ještě letos, dokončení první etapy se očekává v roce 2023.

Nedávné články

Čeká nás oprava ZŠ Nad Vodovodem

Objekt Základní školy Nad Vodovodem, jehož kapacita je 600 dětí, byl postaven roku 1963. Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Přímo na areál školy navíc navazuje zeleň Malešického parku. Bohužel, ačkoliv zde byly v uplynulých letech provedeny některé opravy (např. vyměněny výplně oken, zatepleny střechy, […]

Celý článek
Revitalizace Makuchovy lávky

Revitalizace Makuchovy lávky, alias „Vršovické promenády“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Detailní dokumentace k záměru revitalizace […]

Celý článek
Nové parkovací domy Jahodová a V Olšinách

V prvé řadě jsme (narozdíl od našich předchůdců) našli odvahu v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy zřídit v etapách modré zóny na celém území Prahy 10. Místní tak až na výjimky nemají problém zaparkovat před domem, kde dříve stála ve velkém vozidla Středočechů a dalších, kteří dojížděli do centra s tím, že si auto […]

Celý článek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram