Nový Eden

17. 5. 2021

Krátce po našem nástupu na radnici Desítky jsme začali aktivně řešit otázku, jak dále naložit s KD Eden. Protože se jedná o věc zásadního významu, rozhodli jsme se uspořádat architektonicko-urbanistickou soutěž, která měla vygenerovat co možná nejlepší řešení. Podmínkou bylo mimo jiné to, aby 50% plochy projektu představovaly byty a 50% společenská a komerční funkce.

Bylo nutné zvážit, zda stávající budovu KD EDEN zachovat, nebo určit k demolici. Na straně jedné jsme si vědomi toho, že pro řadu obyvatel Desítky je KD EDEN srdcová záležitost, doslova kus historie, na který mají skvělé vzpomínky. A že by bylo dobré, kdyby se podařilo původní objekt zachovat. Na straně druhé je třeba vzít na vědomí, že budova je za léta chátrání v kritickém stavu a její rekonstrukce by s sebou nesla řadu technických i finančních obtíží. Rozhodnout, který postup je lepší, tedy nebylo vůbec snadné. A protože bychom se chtěli vyvarovat unáhlených rozhodnutí, dali jsme na názor odborníků.

Právě proto jsme vypsali architektonicko-urbanistickou soutěž. Jejím cílem bylo navrhnout městský dům na pozemku stávajícího KD EDEN a představit koncept veřejných prostor celého dotčeného území. Podmínky soutěže připouštěly, že stávající KD EDEN bude zachován a dostavěn novými objekty.

Podstatné je zmínit, že celá soutěž byla vyhlašována ve spolupráci s Českou komorou architektů, se kterou byly pečlivě konzultovány veškeré kroky. Zárukou kvality bylo i složení poroty, která zaslané návrhy hodnotila. Protože naší snahou bylo dosažení co nejlepšího výsledku, byla oslovena řada významných architektů. S profily jednotlivých porotců se můžete detailně seznámit v přehledu na konci tohoto textu.

Složení poroty je jasným důkazem toho, že to s rozvojem Desítky myslíme vážně. A že se nebojíme vystoupit z lokální bubliny a přizvat do soutěže nejen skvělé domácí, ale i zahraniční architekty. Dali jsme tím jasně najevo, že máme v úmyslu tento prostor v srdci naší městské části přestavět maximálně kvalitně tak, aby sloužil našim občanům a aby významně pozvedl úroveň celé lokality kolem sídliště Vlasta.

Celkem jsme obdrželi 16 návrhů, z nichž 6 postoupilo do druhého kola. Zajímavostí je, že pouze jediný z nich se vydal cestou zachování stávajícího KD Eden. A to navíc při nákladech, které se zcela vymykají možnostem městské části, nebo i ekonomicky uvažujícího soukromého investora. Ostatní právě z důvodu extrémních nákladů na takový projekt rekonstrukci hned na počátku odmítli jako řešení nereálné. Bohužel.

Výsledkem hodnocení poroty byla následně výjimečná, jednohlasná (!) shoda na vítězi. Tím se stal návrh architektonického ateliéru ohboi a projekční společnosti JIKA-cz. Návrh počítá s výstavbou domu s městskými byty, společenským sálem a centrem. Na východ od bytového domu vznikne náměstí a na jihu menší park. Změn dozná také Vršovická, kde dojde k zúžení (nikoliv odstranění) jízdních pruhů a vysazení nového stromořadí podél tramvajového pásu. Celé území pak bude navazovat na nově budovanou drážní promenádu (o té více např. zde: https://pravadesitka.cz/realizace-drazni-promenady/).

Vítězové soutěže budou nyní vyzváni městskou částí k uzavření smlouvy o dílo na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Jsme rádi, že se významným způsobem posouváme vpřed a Nový Eden začíná získávat reálné obrysy!

___________________________________________

GÜNTER KATHERL /Rakousko/ (*1965)

Architekturu vystudoval na Vídeňské technické univerzitě a University of Michigan, USA. Od roku 1992 pracoval v ateliéru Ernsta Hoffmanna ve Štýrském Hradci a od roku 1995 pro pařížskou kancelář Dominique Perrault. V roce 1998 založil kancelář Haller + Katherl, která se stala základem pro budoucí studio Caramel Architekten, které dnes vede společně s dalšími dvěma partnery. Společně získali v průběhu let mnoho domácích i mezinárodních ocenění. Mezi jejich nejznámější projekty patří Fakulta mechatroniky a vědecký park v Linzi, komplex WifiDornbirn či administrativní a provozní budova v Ansfelden. 

IVAN KROUPA /Česká republika/ (*1960) 

Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze, kde také vyučoval, nyní vede ateliér na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od roku 1990 má vlastní kancelář Ivan Kroupa architekti, mezi jejichž realizace patří např. Centrum současného umění DOX, Industriální galerie a muzeum tisku v Českých Budějovicích. V roce 2019 mu byla udělena Cena ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury. 

OANA RADEŞ /Rumunsko/Nizozemí/ (*1977) 

Architekturu vystudovala na Vysoké škole architektury Ion Mincu v Bukurešti a Technické univerzitě v Delftu. Několik let pracovala ve studiu MVRDV, v roce 2005 založila s dalšími dvěma partnery kancelář Shift architecture urbanism se sídlem v Rotterdamu. K jejich posledním realizacím patří několik muzejních budov a areál v Kerkrade nebo asistované bydlení v Tilburgu. 

MARTINA BUŘIČOVÁ /Česká republika/ (*1974) 

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze, na které působí jako odborný asistent a vyučuje základy architektonického navrhování studenty prvního ročníku. Po několikaleté spolupráci s S.H.S. architekti a zahraniční stáži ve Francii založila spolu se Štěpánem Kubíčkem vlastní architektonické studio caraa.cz. Mimo jiná ocenění získal tento ateliér v roce 2010 Grand Prix Obce architektů v kategorii rekonstrukce. 

ALEXANDRA GEORGESCU /Rumunsko/Itálie/Česká republika - NÁHRADNICE (*1986) 

Studovala na Piet Zwart Institute v Holandsku, kde získala titul Interior Architecture and Retail Design Master Degree. Předtím studovala ve Velké Británii, Dánsku a Itálii. Pracovala pro SPARK Architects v Pekingu a pro Studio Brioschi v Miláně. Je spoluzakládající partnerkou brněnské kanceláře KOGAA. Jejich známými realizacemi jsou brněnské rekonstrukce The Distillery a DADA District.

Nedávné články

Čeká nás oprava ZŠ Nad Vodovodem

Objekt Základní školy Nad Vodovodem, jehož kapacita je 600 dětí, byl postaven roku 1963. Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Přímo na areál školy navíc navazuje zeleň Malešického parku. Bohužel, ačkoliv zde byly v uplynulých letech provedeny některé opravy (např. vyměněny výplně oken, zatepleny střechy, […]

Celý článek
Revitalizace Makuchovy lávky

Revitalizace Makuchovy lávky, alias „Vršovické promenády“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Detailní dokumentace k záměru revitalizace […]

Celý článek
Nové parkovací domy Jahodová a V Olšinách

V prvé řadě jsme (narozdíl od našich předchůdců) našli odvahu v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy zřídit v etapách modré zóny na celém území Prahy 10. Místní tak až na výjimky nemají problém zaparkovat před domem, kde dříve stála ve velkém vozidla Středočechů a dalších, kteří dojížděli do centra s tím, že si auto […]

Celý článek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram