Kapacita ZŠ Břečťanová se zvýší dvojnásobně

13. 1. 2022

Demografický vývoj je poměrně jednoznačný – za současného stavu by za několik let nastal zásadní problém s kapacitou základních škol na naší městské části. Proto jsme se rozhodli na nic nečekat a začínáme s významným rozšiřováním těch stávajících. Jako druhá (po ZŠ Hostýnská) přijde na řadu Základní škola Břečťanová nacházející se v Záběhlicích. Stávající kapacita 630 míst bude navýšena o dalších 540 na celkových 1170.

Architektonická koncepce návrhu rozšíření Základní školy Břečťanová navazuje na původní myšlenku autora budovy. Ta odpovídala koncepci „zahradního města“ s rozvolněnými nízkopodlažními pavilony osazenými do zeleně. Navržená architektonická a výtvarná koncepce se snaží o eliminaci kritických míst stávajícího řešení, ale současně si klade za cíl zachovat důsledné propojení stavby se zelení a zachování charakteru nízkých, navzájem komunikujících pavilonů.

V současnosti jsou samostatné pavilony propojeny pouze venkovním koridorem s přístřeškem. Studie navýšení kapacity propojuje všechny pavilony novým učebnovým pavilonem, ve kterém je i rozšířené zázemí pro pedagogy a družiny. Pro zvýšenou kapacitu je nutné navýšit i kapacity vnitřních sportovišť, navržena je sportovní víceúčelová hala soutěžních parametrů bez tribun, která může sloužit zároveň jako velká aula školy – pokud by to bylo v určité situaci třeba. V rámci realizace dojde rovněž k navýšení kapacity kuchyně, kde je nutná kompletní výměna zastaralé technologie.

Pro rok 2022 plánujeme v předstihu zadat právě projekt na modernizaci a navýšení kapacity kuchyně, která bude realizována jako první. Poté budeme soutěžit dodavatele projektové dokumentace a stavebních prací pro celkovou dostavbu s tím, že práce budou probíhat etapově v následujících letech.

Nedávné články

Čeká nás oprava ZŠ Nad Vodovodem

Objekt Základní školy Nad Vodovodem, jehož kapacita je 600 dětí, byl postaven roku 1963. Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Přímo na areál školy navíc navazuje zeleň Malešického parku. Bohužel, ačkoliv zde byly v uplynulých letech provedeny některé opravy (např. vyměněny výplně oken, zatepleny střechy, […]

Celý článek
Revitalizace Makuchovy lávky

Revitalizace Makuchovy lávky, alias „Vršovické promenády“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Detailní dokumentace k záměru revitalizace […]

Celý článek
Nové parkovací domy Jahodová a V Olšinách

V prvé řadě jsme (narozdíl od našich předchůdců) našli odvahu v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy zřídit v etapách modré zóny na celém území Prahy 10. Místní tak až na výjimky nemají problém zaparkovat před domem, kde dříve stála ve velkém vozidla Středočechů a dalších, kteří dojížděli do centra s tím, že si auto […]

Celý článek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram